Zakres ubezpieczenia na życie

Wiele towarzystw ubezpieczeniowych za swój flagowy produkt uważa ubezpieczenia na życie osób indywidualnych. Są to często bardzo rozbudowane produkty, których zrozumienie dla przeciętnego Kowalskiego jest dość trudne.

Wszystkie najważniejsze postanowienia polisy zawarte są w OWU czyli Ogólnych Warunkach Ubezpieczeń. Jest to generalny zbiór zasad, praw i obowiązków ubezpieczonego i ubezpieczyciela. Warto zapoznać się z nim zanim podpiszemy umowę ubezpieczenia. Polisa na życie najczęściej jest tylko polisą na wypadek śmierci ubezpieczonego lub trwałego uszczerbku na zdrowiu, do takiej polisy dokupić sobie można dodatkowe ryzyka.

Zanim podpiszemy polisę wraz z dodatkowymi pakietami ryzyk warto zapoznać się z regulaminem ubezpieczeń czyli OWU, w którym zawarte są wszelkie informacje w tym także zakres ubezpieczenia, który może mieć kluczowe znaczenie podczas ubiegania się o odszkodowanie. W zależności od tego jaką opcję polisy wybraliśmy zakres ubezpieczenia może być różny.

Niektóre polisy mają klauzulę poważnej choroby. Wtedy warto w OWU przeczytać jaki jest zakres odpowiedzialności i co dla danego towarzystwa ubezpieczeniowego jest „poważną chorobą”, dla nas bowiem może być to choroba nowotworowa, a dla towarzystwa ubezpieczeniowego może być to zawał czy udar. W przypadku ryzyka konieczności wykonania poważnej operacji najczęściej OWU wymieniają katalog operacji, które wchodzą w zakres ubezpieczenia oraz wariant ubezpieczenia konieczny do wykupienia, by obejmowała dany rodzaj operacji.

Jeśli chodzi o pobyt w szpitalu warto sprawdzić czy zakres ubezpieczenia obejmuje tylko pobyty w szpitalach na terenie Polski czy także za granicą. Przypadku ryzyk związanych ze zdrowiem i poważnymi chorobami warto sprawić jakie są wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela, bo najczęściej dotyczą one chorób zdiagnozowanych przed zawarciem polisy ubezpieczenia.
Jeśli nasze ubezpieczenie swoim zakresem obejmuje niezdolność do pracy warto zorientować się czy OWU określa okoliczności, w których powstała ta niezdolność.