Przeniesienie polisy na życie do innego ubezpieczyciela

Właściciel polisy na życie czyli osoba ubezpieczone może w niemalże każdym przypadku przenieść swoją polisę na życie do innego ubezpieczyciela nie tracąc przy tym wpłaconych już środków. Oczywiście, zanim to zrobimy trzeba dokładnie przeanalizować jak wygląda cała procedura i czy jest ona dla nas faktycznie korzystna.

Większość firm ubezpieczeniowych pozwala bez kar i dodatkowy opłat przenieść polisę do innego ubezpieczyciela po dwóch latach trwania umowy ubezpieczenia i regularnym opłacaniu składek. Wiadomym jest, że każde towarzystwo ubezpieczeniowe będzie chciało za wszelką cenę zatrzymać Ciebie i Twoją polisę u siebie, pamiętaj jednak o tym, że Twoje prawa są opisane w OWU, które trzeba było przeczytać przed podpisaniem umowy ubezpieczenia, bo jest to jedna w wielu spraw, na które trzeba zwrócić uwagę przy podpisywaniu umowy.

Obecnie firmy, do których chcesz przenieść polisę ubezpieczeniową maksymalnie upraszają procedurę przenoszenia polisy, by była ona jak najmniej skomplikowana dla klienta. Wystarczy, że złożysz internetowy wniosek o przeniesienie polisy, wypełnisz w nim krótką ankietę na temat Twojego staniu zdrowia i poczekasz aż kurier prześle Ci potrzebne dokumenty do zawarcia nowej polisy. Po opłaceniu pierwszej składki, którą możesz opłacić online, zlecasz w starym towarzystwie ubezpieczeniowym przelew zgromadzonych środków na Twoje indywidualne konto u nowego ubezpieczyciela.

Zwykle jest tak, że nowy ubezpieczyciel chcąc pozyskać Ciebie jako ubezpieczonego zaproponuje Ci lepsze warunki ubezpieczenia lub niższą składkę za te same ryzyka, które miałeś u poprzedniego ubezpieczyciela. Trudno nie zauważyć, że przeniesienie polisy jest z korzyścią dla Ciebie.
Obecnie towarzystwa ubezpieczeniowe w przypadku jakiś komplikacji ze strony byłego ubezpieczyciela są w stanie załatwić wszelkie formalności występując jako Twój pełnomocnik, co dodatkowo upraszcza procedurę przeniesienia polisy na życie. Teraz to już tylko czysta formalność.