Ubezpieczenia z funduszem inwestycyjnym, kapitałowym, posagowym

Czym są ubezpieczenia wie niemalże każdy. Często ludzie nie ubezpieczają się sądząc, że ubezpieczenia nie są im potrzebna. Są oni jednak w dużym błędzie. Dlaczego? Bo ubezpieczenia obejmują wypadki nieprzewidziane, na które nie mamy wpływu, dlatego także trudno nam określić czy ubezpieczenie jest nam potrzebne czy też nie. Potrzebne jest każdemu, bo właśnie na nieprzewidziane zdarzenia i niespodzianki, która mogą być niemiłe dla nas w skutkach nie mamy wpływu.

Indywidualne ubezpieczenia oferuje każde towarzystwo ubezpieczeniowe. Dla osób, które chcą także inwestować, a nie tylko być ubezpieczonym, niektóre towarzystwa oferują indywidualne ubezpieczenia na życie powiązane z funduszami inwestycyjnymi. Część ubezpieczeniowa zabezpiecza nas i naszych bliskich przed nieszczęśliwymi wypadkami, które mogą na spotkać. Najczęściej oferują odszkodowanie wypłacane, kiedy zachorujemy na którąś z chorób wymienionych w katalogu Ogólnych Warunków Ubezpieczeń, będziemy leżeli w szpitalu, przejdziemy operację czy w najgorszym wypadku stracimy życie. Nie można określić co oferuje ubezpieczenie, bo nie ja jednej uniwersalnej polisy, a oferty pomiędzy różnymi towarzystwami ubezpieczeniowymi znacząco potrafią się różnić. Niektóre z nich w podstawowym pakiecie ubezpieczeń oferują ubezpieczenie od utraty pracy, niektóra finansują pobyt w sanatoriach po różnych przebytych schorzeniach.

Ubezpieczenie na życie z funduszem inwestycyjnym oznacza, że część środków, które wpłacamy jest inwestowana zgodnie z planem inwestycyjnym danego towarzystwa. Generalnie towarzystwa ubezpieczeniowe inwestują nasze środki alokując je między poszczególnymi funduszami zgodnie z naszymi dyspozycjami. Możemy więc inwestować je łagodnie, wtedy zyski są najmniejsze, ale także ewentualne straty nam nie grożą. Inwestować możemy także lokując środki w funduszach stabilnych oraz agresywnych, jednocześnie równoważąc ryzyko. Kolejnym sposobem inwestycji jest inwestowanie agresywne,obciążone największym ryzykiem, ale także najwięcej można na nim zarobić.