Porównanie grupowych ubezpieczeń życiowych

Jak sama nazwa wskazuje ubezpieczenia grupowe dotyczą grupy osób. Często na takie ubezpieczenia decydują się pracodawcy dla swoich pracowników. W zależności od firmy ubezpieczeniowej ubezpieczenia grupowe zaczynają się od różnej ilości ubezpieczonych osób. Zaletą takich ubezpieczeń jest fakt że nie ocenie się stanu zdrowia poszczególnych osób ubezpieczonych, bo rozpatruje się je przez pryzmat całej grupy. Może to stanowić jednak także wadę.

W przypadku ubezpieczeń indywidualnych samodzielnie możemy kształtować zakres ubezpieczenia i ewentualne sumy ubezpieczenia, co oczywiście przenosi się później na wysokość składki. W przypadku ubezpieczeń grupowych niezależnie od tego czy dane ryzyko u nas występuje jesteśmy od niego ubezpieczani. Przykładem niech będzie wypłata sumy po urodzeniu dziecka w przypadku 60-letniej kobiety.

Składka w grupowych ubezpieczeniach jest zwykle dużo korzystniejsza niż w indywidualnych ubezpieczeniach, jednakże często wypłacane sumy są także niższe. W jaki sposób zatem jest ustalana składka ubezpieczeniowa? Składka ustalana jest na podstawie profilu wiekowego całej grupy oraz płci. Oczywiście nie jest to korzystne dla młodych, zdrowych osób, dla których składka mogłaby być niższa, za to jest to bardzo atrakcyjna oferta dla osób starszych, które często chorują oraz mają ogólne problemy ze zdrowiem i nie mogłyby w ogóle przystąpić do ubezpieczenia indywidualnego na życie. Ryzyko ubezpieczeniowe obliczane jest na postawie występowania zdarzeń w całej grupie.

Dla towarzystwa ubezpieczeniowego jest do bardzo dobre ubezpieczenie. Nie ponoszą one bowiem kosztów związanych z koniecznością przeprowadzania wielu kosztownych badań lekarskich każdego człowieka, dlatego także mogą zaproponować niższa stawkę niż w przypadku ubezpieczeń indywidualnych. Często o takich ubezpieczeń dopłaca także pracodawca co traktuje jako świadczenie pozapłacowe dla swoich pracowników, a jest to z korzyścią dla obojga.